Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας

Επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Μόσχας

Русская версияУкраинская версияМолдавская версия
Пατριαρχείο

Поздравление Предстоятеля Грузинской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу с 75-летием со дня рождения

Поздравление Предстоятеля Грузинской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу с 75-летием со дня рождения
Εκτύπωση
1 Δεκεμβρίου 2021 έτος 16:30

Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-летием со дня рождения.

Его Святейшеству, Святейшему Кириллу, Патриарху Московскому и всея Руси

Ваше Святейшество!

От имени Грузинской Православной Церкви и от меня лично примите наши поздравления с Вашим 75-летним юбилеем.

Я давно знаю Вас и помню те огромные усилия, которые Вы, будучи главой ОВЦС, вложили в дело развития Русской Православной Церкви. Помню и те сложные обстоятельства, в которых Вы оказывались, когда предпринимали неприемлемые для тогдашнего правительства шаги.

Ваш труд несравнимо возрос во время Патриаршего служения, при котором на новый и высокий уровень поднялись социальное, миссионерское, строительное и просветительско-образовательное направления, что так важно в наше нелегкое время.

Желаю еще раз выразить благодарность Вам и Русской Православной Церкви за то, что, вопреки политическим интересам, но соблюдая каноны Церкви, официально признаете наши исконные земли — Абхазию и Цхинвальский регион неотъемлемой частью Грузинской Православной Церкви.

Наш народ и мы благодарны, также, и за то, что Вы неоднократно оказывали содействие в освобождении наших сограждан, попавших в плен за нарушение временных границ.

Конечно, все еще остаются и нерешенные сложные вопросы, которые создают проблемы, но надежда на лучшее будущее жива, и наша доброжелательность по отношению к Вам искренна.

Молитвенно желаем Вам долгоденствия, здоровья и Божией благодати, чтобы и в будущем верно служить как Русской Православной Церкви, так и единству всего Православия.

Многая лета!

С братской во Христе любовью

+Илия II, Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский и Сухумо-Абхазский

Εκδοχή: Ρωσική

Τα υλικά κατά θέματα

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II с 60-летием архиерейской хиротонии [Πατριάρχης : Χαιρετισμοί και μηνύματα]

Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла Блаженнейшему Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II в связи с трагедией в Шови [Πατριάρχης : Μηνύματα]

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Предстоятелю Грузинской Православной Церкви с днем тезоименитства [Πατριάρχης : Χαιρετισμοί και μηνύματα]

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Предстоятелю Грузинской Православной Церкви по случаю дня памяти равноапостольной Нины [Πατριάρχης : Χαιρετισμοί και μηνύματα]

Поздравительный адрес членов Священного Синода Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу с днем тезоименитства [Χαιρετισμοί και μηνύματα]

Святейший Патриарх Кирилл. Концептуальное влияние на общественные процессы [Άρθρο]

Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла телеканалу «Россия» [Πατριάρχης : Συνεντεύξεις]

Поздравление Предстоятеля Грузинской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу с 75-летием со дня рождения [Χαιρετισμοί και μηνύματα]

Εκπρόσωποι της Ρωσικής Εκκλησιαστικής Αποστολής ευχήθηκαν στον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιεροσολύμων για την επέτειο της ενθρονίσεώς του

O επικεφαλής της Ρωσικής Εκκλησιαστικής Αποστολής στην Ιερουσαλήμ συμμετείχε στην πατριαρχική Θεία Λειτουργία στη Γιάφα

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу с годовщиной интронизации [Πατριάρχης : Χαιρετισμοί και μηνύματα]

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла митрополиту Филиппопольскому Нифону с 35-летием архиерейской хиротонии [Πατριάρχης : Χαιρετισμοί και μηνύματα]

Άλλα χαιρετισμοί και μηνύματα

Поздравительный адрес членов Священного Синода Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу с днем тезоименитства

Поздравление Предстоятеля Грузинской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу с 75-летием со дня рождения

Поздравление Президента Сербии Александра Вучича Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с 75-летием со дня рождения

Поздравление Предстоятеля Румынской Православной Церкви с 75-летием Святейшего Патриарха Кирилла

Поздравление Предстоятеля Антиохийской Православной Церкви с 75-летием Святейшего Патриарха Кирилла

Поздравление Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила III Предстоятелю Русской Православной Церкви с 75-летием со дня рождения

Поздравление Президента Армении А.В. Саркисяна Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с 75-летием со дня рождения

Поздравление председателя Управления мусульман Кавказа Святейшему Патриарху Кириллу с 75-летием со дня рождения

Поздравление Предстоятеля Сербской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу с 75-летием со дня рождения

Поздравление Предстоятеля Болгарской Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу с 75-летием со дня рождения