Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версия
Patriarhia

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu Preafericitul Patriarh al Ierusalimului Teofil

Versiune pentru tipar
19 noiembrie 2016 14:10

În data de 19 noiembrie 2016, la reşedinţa Patriarhală de la mănăstirea stavropighială „Sfântul Daniel”, or. Moscova, a avut loc întâlnirea Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril cu Preafericitul Patriarh al Ierusalimului Teofil.

Adresându-se Preafericitului Patriarh Teofil şi membrilor delegaţiei Bisericii Ortodoxe a Ierusalimului, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a spus: „Iubiți fraţi, vă salut cordial şi vă mulţumesc că aţi răspuns la invitaţia mea de a participa la rugăciunea de obşte cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii nedestoiniciei mele. De fiecare dată când Preafericirea Voastră şi confraţii Dumneavoastră stimaţi, dragi inimii mele, vizitează Moscova, este o mare bucurie pentru noi”.

Cu acest prilej Sanctitatea Sa a amintit de asemenea evenimentul solemn, devenit panortodox, al aniversării a 1025 de ani de la Creştinarea Rusiei, în timpul căruia Întâistătătorii şi reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe Locale au săvârşit soborniceşte slujbe dumnezeieşti la Moscova, Kiev şi Minsk. „Aceste slujbe dumnezeieşti de obşte fortifică unitatea noastră panortodoxă, ne ajută să conştientizăm că suntem o Biserică unită ce îşi duce slujirea în diverse regiuni ale globului pământesc, care se ciocneşte cu diverse provocări şi greutăţi, dar ca un trup unic al lui Hristos înfăptuieşte misiunea mântuitoare”, a subliniat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril.

„Cu un sentiment aparte întotdeauna vă întâmpinăm pe Dumneavoastră, Preafericirea Voastră, şi pe reprezentanţii Sfintei Biserici a Ierusalimului, care este Maica tuturor Bisericilor. Domnul Iisus Hristos cu paşii Săi a sfinţit pământul pe care Biserica Ierusalimului îşi îndeplineşte slujirea sa; este Biserica din care a ieşit propovăduirea apostolică în întreaga lume. Sunteţi păstrătorul Mormântului Domnului, al locurilor sfinte şi cu o mare onestitate şi demnitate înfăptuiţi această slujire pe parcursul mileniilor”, a continuat Sanctitatea Sa Vlădica.
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a subliniat că Sfântul Pământ a trecut prin multe suferinţe şi distrugeri, calamităţi politice şi militare, însă Patriarhia Ierusalimului a păstrat sfintele locuri, deseori mergând la sacrificii enorme, manifestând fermitate în credinţă, curaj şi o înţelepciune deosebită.

„Noi ştim că şi azi Dumneavoastră, în calitate de Întâistătător al Bisericii Ierusalimului, nu vă este deloc uşor să păstraţi sfintele locuri şi să înfăptuiţi misiunea păstorească faţă de propriul popor, deoarece şi în ziua de azi Orientul Mijlociu şi Sfântul Pământ nu sunt un loc liniştit, aici se ciocnesc diverse forţe şi unde până în prezent, din păcate, are loc lupta ce aduce victime omeneşti”, a menţionat Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril. Sanctitatea Sa a constatat că Biserica Ortodoxă Rusă întotdeauna a susţinut Patriarhia Ierusalimului, având o atitudine plină de respect şi de recunoştinţă faţă de misiunea importantă pe care o înfăptuieşte.

„Mă bucur că noi vom avea posibilitatea ca împreună cu Dumneavoastră să săvârşim slujba dumnezeiască, apoi puţin să chibzuim la activitatea noastră în comun, la viaţa şi ostenelile Bisericilor Ortodoxe şi să simţim încă odată toată importanţa păstrării unităţii ortodoxe pentru Bisericile noastre şi popoarele noastre”, a spus Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril.

La rândul său, Preafericitul Patriarh Teofil a menţionat ca fiind o bucurie deosebită pentru el posibilitatea de a vizita pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse cu prilejul aniversării sale. „Eu şi membrii delegaţiei mele mulţumim Sanctităţii Voastre pentru invitaţia de a participa la solemnităţile în cinstea aniversării a 70 de ani din ziua nașterii Dumneavoastră”, a spus înaltul oaspete. Conform spuselor dumnealui, întâlnirea de azi are o importanţă specială pentru întărirea relaţiilor frăţeşti, care există între Bisericile Ortodoxe a Ierusalimului şi Rusă şi încă odată subliniază unitatea Sfintei Biserici Ortodoxe.

Preafericitul Vlădică a amintit următoarele: „Poporul rus şi Biserica Ortodoxă Rusă a adus o mare contribuţie, susţinând locurile sfinte şi ne-a ajutat nouă, ortodocşilor, să ne păstrăm în Ierusalim şi pe Pământul Sfânt modalitatea noastră de a gândi”.

Biserica Ierusalimului a suferit şi continuă să sufere, la fel ca şi Biserica Rusă şi poporul rus a suferit mulţi ani, a menţionat Preafericitul Patriarh Teofil, subliniind următoarele: „Însă Crucea lui Hristos şi Învierea lui Hristos ne conferă puteri şi posibilităţi de a continua slujirea noastră şi mărturia noastră”.

Preafericirea Sa a relatat de asemenea Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril despre lucrările de reparaţie care au loc acum în Sfânta Cuvuclie din Catedrala Mormântului Domnului. Dumnealui de asemenea a adus la cunoştinţa conlocutorului său mersul reconstrucţiei bazilicii în cinstea Naşterii Domnului din Betleem. „Se cunoaşte interesul Dumneavoastră faţă de acest proiect şi contribuţia pe care o aveţi la el”, a subliniat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Ierusalimului, menţionând că datorită şi mijloacelor alocate prin decizia Preşedintelui Rusiei V.V. Putin, lucrările de reconstrucţie a bazilicii în Betleem au înaintat simţitor. „Vă mulţumim, Sanctitatea Voastră, că întotdeauna manifestaţi interes faţă de locurile sfinte”, a conchis Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Ierusalimului.

În timpul convorbirii a fost discutat un cerc larg de probleme. În încheierea întâlnirii Preafericitul Patriarh al Ierusalimului Teofil i-a adus în dar Sanctităţii Sale Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii Chiril un toiag, fabricat în Atena.

La rândul său, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a dăruit oaspetelui odăjdii, cusute după modelul grecesc, un toiag arhieresc, precum şi cărţile scrise de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Serviciul de comunicare DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Istoria vieții Primului sfințit ierarh în istoria recentă a Bisericii [Articol]

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril ținută după Liturghia săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski” [Patriarhul : Predici]

În Duminica a 26-a după Cincizecime Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Liturghia în catedrala „Sfânta Treime” a Lavrei Sfântului Alexandru Nevski

La Kaliningrad are loc expoziția „Lumina Ortodoxiei deasupra ținutului de Chihlimbar” dedicată aniversării a 30 de ani de la crearea Eparhiei de Kaliningrad și aniversării a 70 de ani din ziua nașterii Sanctității Sale Patriarhul Chiril

Поздравление Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила III Святейшему Патриарху Кириллу С праздником Пасхи [Mesaje de salut și adresări]

Соболезнование Предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле» [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу с днем тезоименитства [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу с годовщиной интронизации [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Святейшему Патриарху Болгарскому Даниилу с избранием и возведением на Патриарший престол [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Глубокая вера русского народа неизменна [Interviuri]

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Предстоятелю Польской Православной Церкви с годовщиной интронизации [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Епископ Горнокарловацкий Герасим: Мы не имеем права умалчивать о страданиях Украинской Православной Церкви [Mesaje de salut și adresări]