Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версия
Patriarhia

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a întâlnit cu Preafericitul Arhiepiscop al Tiranei și al întregii Albanii Anastasie

Видео: Роман Самсонов, Лев Брусенцов. Звук: Александр Бригадов.
Versiune pentru tipar
21 noiembrie 2016 17:40

La 21 noiembrie 2016, la reşedinţa Patriarhală a mănăstirii stavropighiale „Sfântul Daniel” a avut loc întâlnirea Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril cu Preafericitul Arhiepiscop al Tiranei şi al întregii Albanii Anastasie care se află la Moscova cu prilejul solemnităţilor aniversării a 70 de ani din ziua naşterii Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse.

„Scumpe confrate, cu un sentiment aparte vă salut aici, în reşedinţa Patriarhului şi a Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse şi vă exprim o recunoştinţă cordială pentru participarea la festivităţile cu prilejul celor 70 de ani ai mei”, s-a adresat către înaltul oaspete Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril. „Astăzi aţi pomenit că ne cunoaştem de 48 de ani. În anul 1968, fiind tineri, în oraşul suedez Ratvike am participat împreună la Adunarea Generală Sindesmos – organizaţia panortodoxă de tineret, care pe atunci juca un rol foarte important. Apoi ne-am întâlnit de multe ori în diferite ţări la conferinţe internaţionale, participând la diferite evenimente de diferit gen. Şi de fiecare dată eram împreună şi aveam posibilitatea să colaborăm strâns, colaborarea noastră ajutând deseori la atingerea unor compromise importante. Ea era deosebit de importantă la elaborarea unor texte foarte complexe: noi, ortodocşii, ne adunam toţi împreună şi în pofida unor discuţii fierbinţi care, la prima vedere, ne despărţeau, elaboram un punct de vedere comun la redactarea acestor texte. Şi, la urma urmei, noi mărturiseam unitatea noastră. Cu mulţumire lui Dumnezeu îmi amintesc de conlucrarea noastră, de acea experienţă de colaborare cu Dumneavoastră”.

Sanctitatea Sa a apreciat înalt rolul Preafericitului Anastasie în reconstrucţia Bisericii Ortodoxe a Albaniei care a fost distrusă pe deplin în timpul dictaturii ateste. „Aţi depus eforturi enorme ca să aparaţi episcopatul, clerul din Albania, ca să fie construite biserici, inclusiv catedrala măreaţă în Tirana”, a subliniat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.

„Am fost oaspetele Dumneavoastră în acele vremuri, când rănile de pe urma prigoanelor care au avut loc în Albania nu au fost tămăduite în măsură deplină pe trupul Bisericii”, a continuat Sanctitatea Sa Vlădica. „Am văzut cu ce entuziasm lucraţi. Timpul nu are putere asupra Dumneavoastră – energia Dumneavoastră, mobilitatea în ziua de azi aproape e la fel ca şi acum 48 de ani. Vă doresc puteri duhovniceşti şi trupeşti ca încă mulţi ani să ne bucuraţi cu poziţia Dumneavoastră activă şi cu ostenelile depuse întru binele Bisericii Albaniei şi al întregii Ortodoxii”.

La rândul său Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Albaniei a spus: „Sunt recunoscător pentru acest mare dar al prieteniei, dăruit de Dumnezeu – prietenie pe care o păstrăm pe parcursul a multor ani. O astfel de prietenie este aidoma vinului, care cu trecerea anilor devine tot mai bun. Sunt cu mult mai în vârstă decât Sanctitatea Voastră – m-am născut la 24 noiembrie 1929, dar în pofida diferenţei în vârstă, întotdeauna am fost legaţi de relaţii deosebit de prieteneşti. Întotdeauna m-am simţit foarte uşor, când luaţi parte la vreo şedinţă a Consiliului mondial al bisericilor sau la alte întâlniri cu participarea liderilor politici, a Întâistătătorilor. Simţeam o anumită siguranţă, deoarece întotdeauna ştiam că în final vom adopta o decizie comună. În acest sens am simţit destul de evident lipsa Dumneavoastră la Soborul din Creta şi mi-am exprimat regretul că nu aţi venit”.

„Domnul ne-a dăruit cea mai mare minune – credinţa, datorită căreia Biserica noastră s-a păstrat, în pofida prigoanelor foarte mari. Şi această credinţă aduce roade bune”, a subliniat Preafericitul Arhiepiscop Anastasie.

Înaltul oaspete şi-a împărtăşit memoriile despre prima sa vizită efectuată la Biserica Ortodoxă Rusă în anul 1976. „Ţin minte prima noastră întâlnire în Leningradul de atunci, la Academia de teologie din Leningrad. Ţin minte de asemenea întâlnirea noastră în anul 1990 la catedrala Isakievski. Mi-aţi spus atunci că survin vremuri noi”, a constatat dumnealui, menţionând de asemenea că se bucură de succesele, progresele care au loc în aceşti ani în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse de parcă ar fi ale lui personale.

„Aţi menţionat corect în alocuţiunea Dumneavoastră că am avut osteneli complexe în Albania”, a continuat Preafericitul Stăpân. „Pe atunci planificam, elaboram activitatea de misionarism şi eu am scris foarte multe cărţi, inclusiv şi despre misionarii ruşi, în special despre sfântul ierarh Inochentie (Veniaminov). Doream nu doar să scriu despre astfel de misionari, dar şi să imit nevoinţa lor. Anume de aceasta am început să mă ocup în Albania. Şi întotdeauna aţi fost alături de mine, aţi fost prezent în tot acest timp cu nobleţea care vă caracterizează, cu dragostea pe care o răspândiţi în jur. Cred că cel mai important din ceea ce facem în viaţa noastră este prezenţa umană care e mult mai importantă decât toate cărţile, anunţurile sau încă ceva de tipul acesta”.

Preafericitul Arhiepiscop al Tiranei şi al întregii Albanii Anastasie i-a dăruit Sanctităţii Sale Patriarhului Chiril o cruce de argint manoperă pentru sfinţirea apei, confecţionată special cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua naşterii Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse.

Sanctitatea Sa, la rândul său, i-a dăruit Preafericitului Anastasie odăjdii liturgice special cusute pentru dumnealui, precum şi un toiag şi operele complete ale scrierilor sale în nouă volume; mitropolitului de Amantee Natanael i s-a dăruit un toiag arhieresc şi cărţile Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril.

Ca răspuns la solicitarea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe a Albaniei Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril şi-a dat acordul pentru traducerea operelor sale în limba albaneză pentru studenţii seminariilor.

Serviciul de comunicare DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Istoria vieții Primului sfințit ierarh în istoria recentă a Bisericii [Articol]

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril ținută după Liturghia săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski” [Patriarhul : Predici]

În Duminica a 26-a după Cincizecime Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Liturghia în catedrala „Sfânta Treime” a Lavrei Sfântului Alexandru Nevski

La Kaliningrad are loc expoziția „Lumina Ortodoxiei deasupra ținutului de Chihlimbar” dedicată aniversării a 30 de ani de la crearea Eparhiei de Kaliningrad și aniversării a 70 de ani din ziua nașterii Sanctității Sale Patriarhul Chiril

Поздравление Блаженнейшего Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия Святейшему Патриарху Кириллу с праздником Пасхи [Mesaje de salut și adresări]

Соболезнование Блаженнейшего Архиепископа Тиранского Анастасия в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле» [Mesaje de salut și adresări]

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию с днем тезоименитства [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию с днем тезоименитства [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]